jarduera arloak

Merkataritza eta Finantza Zuzenbidea

Merkataritza

 • Sozietateen Zuzenbidea
 • Administrazio Kontseiluetako Idazkaritzak
 • Kontratazioa
 • Finantzaketa
 • Sozietateen eraketa
 • Fusio eta eskuratzea
 • Enpresen berregituratze
 • Administratzaileen erantzukizuna
 • Konkurtso Zuzenbidea eta agindutako likidazioak
 • Lehia
 • Jabetza Intelektuala
 • Jabetza Industriala
 • Kontsumitzaileen babesa
 • Aldi-baterako Enpresa-Elkarteak
 • Aseguruak

Familia Enpresa

 • Familia protokoloa
 • Enpresaren gobernua
 • Finantza-egiturak
 • Ordainsarien politika
 • Oinordetza
 • Salmenta

Finantza

 • Finantza-egituren bilaketa
 • Enpresa-proiektuen finantzaketa
 • Arrisku-kapitala
 • Bankuak

Zuzenbide Zibila

 • Erantzukizun zibila
 • Kontratuen prestaketa eta idazkera
 • Kantitate errekalmazioak
 • Obra berriaren eskriturak eta zatiketa horizontala
 • Jabetza-erregistroa
 • Errentamenduak
 • Ezkontza-itunak
 • Deuseztasuna, banantzea eta dibortzioa
 • Ezgaitasun-deklarazioak
 • Oinordetzak eta dohaintzak
 • Elkartze edo/eta segregazio espedienteen izapidea

Lan-Zuzenbidea

 • Kontratazioa
 • Kaleratzeak
 • Berregituratzeak eta enplegu-erregulazioko espedienteak
 • Negoziazio kolektiboa
 • Gatazka kolektiboak
 • Laneko Ikuskailetza
 • Lan istripuak
 • Gizarte Segurantza

Zuzenbide Administratiboa, Hirigintza Eta Ingurumena

Administrazio Zuzenbidea

 • Kontratazio publikoa
 • Kontzesioak, lehiaketak eta lizitazioak
 • Administrazio Publikoaren ondare-erantzukizuna
 • Kapital publikoko enpresak
 • Jabari publikoa, hidraulikoa, bide- eta tren-jabaria

Hirigintza

 • Laguntza juridikoa hirigintzarako plangintza- eta kudeaketa-tresnak egiteko
 • Hirigintza-hitzarmenak
 • Obra, aktibitate eta eta lehenengoz okupatzeko lizentzia
 • Nahitaezko desjabetzea

Ingurumena

 • Ondakinak eta zabortegiak
 • Zarata eta kutsadura akustikoa
 • Lur zoru kutsatuak
 • Jabari publikoa, hidraulikoa, bide- eta tren-jabaria

Zigor-Zuzenbidea

 • Atxilotuen eta egotzien laguntza
 • Akusazio partikularra eta herri-akusazioa
 • Kereila eta denuntziak
 • Iruzurrezko administrazioa
 • Bidegabeko jabetzak
 • Ondasunak ostentzea
 • Automobil delituak
 • Maulak
 • Delitu sozietarioak
 • Ingurumenaren aurkako delituak
 • Ogasun Publikoaren aurkako delituak
 • Faltak
 • Prozesal penala

Kirol-Zuzenbidea

 • Zehapen prozedurak
 • Kontratazioan bitartekotza
 • Kontratuen idazkera
 • Aholkularitza integrala kirolariari
 • Aholkularitza integrala Klub eta y KSA-ei
 • Aholkularitza Federazioei

Zuzenbide Prozesala

 • Arbitrajeak
 • Zibila
 • Merkataritzakoa
 • Lanekoa
 • Administraziorekiko auziena
 • Penala